F-gassen gecertificeerd

Wat zijn F-gassen?

Ozonafbrekende stoffen zoals cfk’s, hcfk’s en hfk’s.

Waarom een F-gassen gecertificeerde installateur?

In het kader van milieubescherming mag installatie uitsluitend plaatsvinden door daartoe gecertificeerde bedrijven (F-gassen certificaat). De erkende installateur garandeert een optimale aansluiting, voorkomt emissies van koudemiddelen en is op de hoogte van alle (technische) eisen, waaraan elke installatie moet voldoen.

Wat is het doel van een F-gassen certificaat?

Een F-Gassencertificaat toont aan dat wij een hoogwaardige kwaliteit bieden en bovendien voldoen aan de Europese en Nederlandse wettelijk gestelde eisen. Een erkende installateur garandeert een optimale aansluiting, voorkomt emissies van koudemiddelen en is op de hoogte van alle (technische) eisen, waaraan elke installatie moet voldoen. Op deze manier dragen wij bij aan het beschermen van de ozonlaag door hetterugdringen van vluchtige F-stoffen.

Tot 1 januari 2010 was er in Nederland de STEK-erkenning met eigen STEK-logo, maar de regeling is door Europese wetgeving gewijzigd. Vanaf 1 januari 2010 is in Europees verband de F-gassen verordening van kracht.

Wat zijn F-gassen?
Ozonafbrekende stoffen zoals cfk’s, hcfk’s en hfk’s.

Waarom een F-gassen gecertificeerde installateur?
In het kader van milieubescherming mag installatie uitsluitend plaatsvinden door daartoe gecertificeerde bedrijven (F-gassen certificaat). De erkende installateur garandeert een optimale aansluiting, voorkomt emissies van koudemiddelen en is op de hoogte van alle (technische) eisen, waaraan elke installatie moet voldoen.

Wat is het doel van een F-gassen certificaat?
Een F-Gassencertificaat toont aan dat wij een hoogwaardige kwaliteit bieden en bovendien voldoen aan de Europese en Nederlandse wettelijk gestelde eisen. Een erkende installateur garandeert een optimale aansluiting, voorkomt emissies van koudemiddelen en is op de hoogte van alle (technische) eisen, waaraan elke installatie moet voldoen. Op deze manier dragen wij bij aan het beschermen van de ozonlaag door hetterugdringen van vluchtige F-stoffen.

Tot 1 januari 2010 was er in Nederland de STEK-erkenning met eigen STEK-logo, maar de regeling is door Europese wetgeving gewijzigd. Vanaf 1 januari 2010 is in Europees verband de F-gassen verordening van kracht.